Lietošanas Noteikumi


Piesakoties dalībai kampaņā "Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai", apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka mani personas dati Projekta mērķu sasniegšanas nodrošināšanai var tikt izmantoti projekta "Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai" Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/012/25 realizācijai.

Datu pārzinis - biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (reģ.Nr. 40008002279, adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001); personas datu apstrādes mērķis: MK noteikumu Nr. 102 izpilde.