https://100stundas.redcross.lv/img/placeholder2.png
6h 0min

Kokneses novads, Bebru pagasts

Gatavojāmies Vislatvijas 6.senioru kl."Pīlādzīši"saietam,un 21.09 Vecpiebalgā,ar dažādām aktivitātēm,ekskursijām, muzeju apmeklějumiem,Vecpiebalgas kultūras namā lustējām pie pašu sarūpētiem gardumiem. Mūs priecēja Ērgļu muzikanti

pirms 9 mēnešiem Publisks