https://100stundas.redcross.lv/img/placeholder2.png
3h 0min

Kokneses novads, Bebru pagasts

19.09Vecbebros stadionā notika Ogres tehn.rīkotās profesionālo skolu sac.vieglatlētikā.To norisei,sagatavojām stadionu, sektorus.Dalībnieku sk.ap 300.Pēc sacensībām,brīvprătīgie salikăm visu izmantoto inventāru noliktavā.

pirms 8 mēnešiem Publisks