https://100stundas.redcross.lv/img/placeholder2.png
5h 0min

Kokneses novads, Bebru pagasts

25.07 Saimnieču diena organizěšana Vecbebros, kartupeļu ēdienu izstāde, dažādu kartupeļu šķirņu izstāde,degustācija V.Jākobsona muzeja"Galdiņos" dārzā. Danči kopā ar"Aizezeres muzikanti" ansambli. Pie mums viesojās seniori no Kokneses klubiņa"Pīlādzītis",Iršu seniori.

pirms 10 mēnešiem Publisks