https://100stundas.redcross.lv/img/placeholder2.png
6h 0min

Kokneses novads, Bebru pagasts

3.07 Likteņdārzā organizēju18 senioru kl.Pīlādzītis,Kokneses nov. represēto nod.biedru darbus.Lai arī ļoti nejauks laiks,bija neviltots gandarījums par paveikto!!

pirms 10 mēnešiem Publisks